A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Klimatyzacja

Znak sprawy 03/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Wykonanie klimatyzacji w wybranych salach lekcyjnych oraz instalacji grawitacyjnego odprowadzenia skroplin w całym budynku szkoły

Termin realizacji zamówienia: 27 grudzień 2019 r.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienie są roboty budowlane wykonania zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji w salach lekcyjnych oraz instalacji grawitacyjnego odprowadzenia skroplin w budynku szkoły”. Zakres robót obejmuje m.in.: montaż 6 wewnętrznych klimatyzatorów na III piętrze szkoły w pomieszczeniach 305, 306, 307 wraz z jednostkami zewnętrznymi typu „multisplit” wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji grawitacyjnego odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów do kanalizacji sanitarnej w całym budynku szkoły.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  • przeprowadzenia wizji lokalnej,
  • zapoznania się z pełną dokumentacją dostępną u zleceniodawcy
  • wykonania prac zgodnie z obowiązującymi standardami

Forma składania ofert: Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona następująco: „Wykonanie klimatyzacji w wybranych salach lekcyjnych oraz instalacji grawitacyjnego odprowadzenia skroplin w całym budynku szkoły”.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 06/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty
Umowa usługi Umowa usługi
Projekt Projekt
Przedmiar Przedmiar
Specyfikacja Specyfikacja


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 09.12.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 705