A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Remont łazienki chłopców

Znak sprawy 02/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Remont łazienki chłopców

Termin realizacji zamówienia: 27 grudzień 2019 r.

Przedmiot zamówienia:

Remont pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 2.

Zakres prac:

 • Kucie starej glazury z ścian i podłogi
 • Demontaż starej instalacji kanalizacyjnej, wodnej i CO
 • Demontaż armatury sanitarnej
 • Demontaż ościeżnicy
 • Wykucie otworu pod nową ościeżnicę
 • Wywiezienie gruzu
 • Wykonanie nowych instalacji w pomieszczaniu (kanalizacyjna, wodna i CO)
 • Przygotowanie podłoża pod montaż płytek
 • Montaż płytek na ścianach i podłodze
 • Montaż nowej armatury sanitarnej

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia wizji lokalnej,
 • zapewnienia niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia
 • wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 04 listopada 2019 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 06/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty
Umowa usługi Umowa usługiOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 04.11.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 28.10.2019
Dokument oglądany razy: 681