A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą www.gov.pl/bip

Majątek szkolny

Majątek Szkoły Podstawowej nr 2

Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną Miasta Kostrzyn nad Odrą i nie posiada osobowości prawnej.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Kostrzyn nad Odrą. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością (budynki), stanowiącą własność komunalną Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Majątek szkoły:

Aktywa trwałe:

  • Grunty – 28 950,00 zł,
  • Budynki i budowle – 8 922 979,41 zł,
  • Środki trwałe – 191 946,52 zł,
  • Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 1 773 379,86 zł,
  • Wartości niematerialne i prawne – 61 466,27 zł,
  • Zbiory biblioteczne – 194 615,63 zł.

Łączna wartość majątku: 11 173 337,69 zł.

stan na 01.01.2024 roku.

Załączniki:

Bilans jednostki budżetowej Bilans jednostki budżetowej
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa
Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego jednostki Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego jednostki
Rachunek zysków i strat jednostki Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Do odczytu zamieszczonych tutaj dokumentów niezbędna jest przeglądarka plików PDF,
np.
Adobe Reader.Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 15.05.2024
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 12.12.2012
Dokument oglądany razy: 4 502