A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą www.gov.pl/bip
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.03.2023 z powodu:
Upłynął termin składania ofert.

Naprawa pokrycia dachu

Znak sprawy 09/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Naprawa pokrycia dachu – kosze zlewowe – przybudówka

Termin realizacji zamówienia: 20 grudzień 2022 r.

Przedmiot zamówienia: Zakres prac:

  • Położenie płyty OSB 18 mm
  • położenie warstwy podkładowej papy
  • założenie opierzeni zewnętrznych
  • położenie jednej warstwy papy termo zgrzewalnej wierzchniego krycia 5 mm
  • wykonanie opierzeni na kominach z papy i zakończenie opaską

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  • przeprowadzenia wizji lokalnej,
  • wykonania prac zgodnie z obowiązującymi standardami i z zachowaniem bezpieczeństwa

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena, gwarancja.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 130 tysięcy złotych, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 03/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 18.11.2022
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 18.11.2022
Dokument oglądany razy: 385

Wersja do druku