A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą www.gov.pl/bip
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.03.2023 z powodu:
Upłynął termin składania ofert.

Dostawa projektorów

Znak sprawy 08/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Dostawa 5 projektorów wraz z transportem

Termin realizacji zamówienia: 22 grudnia 2022 r.

Przedmiot zamówienia: projektor jasność co najmniej 3.600 lumen., zoom optyczny, złącza HDMI, UHE, czas pracy lampy co najmniej 6000 godzin, Technologia 3LCD, mobilność, Obsługa sieciowa i bezprzewodowa.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena i warunki gwarancji.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Ludwika Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł., wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 03/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 17.11.2022
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 17.11.2022
Dokument oglądany razy: 373

Wersja do druku