A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.03.2023 z powodu:
Upłynął czas składania ofert.

Dostawa ławek drewnianych wewnętrznych

Znak sprawy 07/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

dostawa ławek drewnianych wewnętrznych

Termin realizacji zamówienia: do 22.12.2022 r.

Przedmiot zamówienia: 11 ławek drewnianych dębowych polakierowanych o długości: 2,60m, szerokość siedziska: 38 cm, grubość siedziska 4 cm, wysokość ławki 45 cm, nogi o przekroju kwadratu o boku 6 cm.
Uwaga! Przed złożeniem oferty, wymagany jest kontakt celem ustalenia wzoru ławki.

Forma składania ofert: elektronicznie, list.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena, dowóz towaru do szkoły.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Ludwika Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl w terminie do dnia: 24.11.2022 r. do godz. 12:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 tys. zł., wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 03/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 16.11.2022
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 16.11.2022
Dokument oglądany razy: 160

Wersja do druku