A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Remont Tarasu wraz ze schodami i balustradą

Znak sprawy 04/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Remont Tarasu wraz ze schodami i balustradą

Termin realizacji zamówienia: 17 grudzień 2021 r.

Przedmiot zamówienia:
Remont Tarasu wraz ze schodami i balustradą

 1. Balustrada – dł. ok. 23 mb.
  • przygotowanie powierzchni - oczyszczenie i odtłuszczenie mechaniczne
  • przyspawanie prętów stalowych o przekroju 10 x 10mm i rozstawie 10 cm w polach obramowań
  • pomalowanie farbą antykorozyjną
  • malowanie farba podkładową (farba ftalowa, chlorokauczowa)
  • malowanie farba nawierzchniową podkładową (farba ftalowa, chlorokauczowa)
  • uszczelnienie styku słupków z betonem masą uszczelniającą
 2. Taras – Nawierzchnia z płytek: taras i schody – pow. ok. 38.50 m2
  • demontaż istniejących płytek, cokołu, płytek licowych
  • skucie warstwy kleju i wyrównanie powierzchni
  • wykonanie warstwy hydroizolacji elastycznej (np. Mapei Mapelastic) z wywinięciem na ścianę
  • położenie płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych na tarasie, podstopnicach o wym. – ok. 27.50 m2 (cena netto 55-65 zł /m2)
  • położenie płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych ryflowanych na stopniach (stopnicach) - ok. 11m2 (cena netto 55-65zł/ m2)
  • położenie płytek cokołu na tarasie i schodach - ok.11 mb.
  • wykonanie tynku żywicznego lica tarasu i schodów w kolorze istniejącego tynku na podbudowie z tynku mineralnego
  • wykonanie na zewnątrz docieplenia systemowego ściany styropianem gr. 2 cm z warstwą fakturową z tynku żywicznego w kolorze istniejącego tynku pow. ok. 11 m2
  • wykonanie wewnątrz docieplenia systemowego sufitu (pow. ok. 13,5 m2) i ściany (pow. ok. 3,65 m2) styropianem gr. 10 cm wraz z warstwą klejową z zatopioną siatką i pomalowanie farbą emulsyjną
  • naprawienie tynku żywicznego ściany – ok.1m2
  • pomalowanie opierzenia
 3. Pozostałe
  • demontaż 3 szt. lamp oświetleniowych na ścianie
  • montaż na ścianie 3 szt. naświetlaczy LED 30W oświetleniowych z czujnikiem zmierzchu

Zabezpieczyć miejsce wykonania robót przed opadami atmosferycznymi.
Bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Kolory farb, płytek, fug do uzgodnienia z Zamawiającym.

Podane obmiary mają charakter orientacyjny, pomocny dla wykonawcy do sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z rzeczywistym zakresem i stanem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia wizji lokalnej,
 • zapewnienia niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia
 • wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami
 • zabezpieczenia terenu
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników
 • zabezpieczyć miejsce wykonania robót przed opadami atmosferycznymi.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena, gwarancja

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 20 października 2021 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 130 tysięcy złotych, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 03/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty
Umowa o wykonanie usługi Umowa o wykonanie usługi


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 13.12.2021
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 13.10.2021
Dokument oglądany razy: 281