A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Remont korytarza

Znak sprawy 01/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Remont korytarza na II piętrze przybudówki oraz sali lekcyjnej.

Termin realizacji zamówienia: 23 grudnia 2020 r.

Przedmiot zamówienia:

Remont korytarza na II piętrze przybudówki w Szkole Podstawowej nr 2
Szczegółowy zakres prac

 • Zabezpieczenie drzwi, okien i innych elementów wyposażenia wraz z wymianą 3 szt. drzwi
 • Naprawa ścian i sufitów
 • Uzupełnienie ubytków i szpachlowanie
 • Dwukrotne malowanie ścian i sufitów ok 507 m2
 • Wykonanie tynku żywicznego mozaikowego na ścianach wys. 1.52 m około 133 m2
 • Sprzątanie po pracach malarskich

Remont Sali lekcyjnej

 • Zabezpieczenie drzwi, okien i innych elementów wyposażenia
 • Zerwanie boazerii na ścianach wraz z reparacją ścian i sufitów pod malowanie
 • Dwukrotne malowanie ścian i sufitów
 • Dwukrotne malowanie ścian lakierem lamperyjnym na wysokość 1,40 m
 • Sprzątanie po pracach malarskich

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia wizji lokalnej
 • zapewnienia niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia
 • wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 08 grudnia 2020 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 06/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 08.09.2021
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 01.12.2020
Dokument oglądany razy: 383