A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Ułożenie kostki brukowej ze wzorem Róża Wiatrów

Znak sprawy 05/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Ułożenie kostki brukowej ze wzorem Róża Wiatrów

Termin realizacji zamówienia: 28 grudnia 2018 r.

Przedmiot zamówienia: Ułożenie kostki brukowej

Zakres prac:

  • Usunięcie warstwy ziemi- humus
  • Podsypka ze żwiru z cementem
  • Osadzenie krawężników
  • Ułożenie kostki wzór Róża Wiatrów
  • Uzupełnienie kostką wg załączonego wzoru

Materiał:

  • Cement
  • Piasek
  • Kostka
  • Krawężnik

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  • przeprowadzenia wizji lokalnej

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 06/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 10.12.2018
Dokument oglądany razy: 962