A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Remont korytarza na parterze szkoły oraz dwóch sal lekcyjnych

Znak sprawy 03/2018

LISTA OFERT
na zapytanie

Remont korytarza na parterze szkoły, oraz dwóch sal lekcyjnych

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE:

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Archipro Paulina Kraszewska
 2. Usługi Ogólnobudowlane Jacek Kamiński
 3. Firma Usługowa Łukasz Cendrowski

INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

Remont korytarza na parterze szkoły, oraz dwóch sal lekcyjnych

Informuje się, że w wyniku przeprowadzenia , zgodnej z regulaminem, procedury oceny ofert wybrana została firma:

Usługi Ogólnobudowlane Jacek Kamiński

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Została wybrana oferta spełniająca kryteria wyboru.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Remont korytarza na parterze szkoły, oraz dwóch sal lekcyjnych

Termin realizacji zamówienia: 30 grudnia 2018 r.

Przedmiot zamówienia:

Remont korytarza na parterze w Szkole Podstawowej nr 2

Szczegółowy zakres prac:

 • Zabezpieczenie drzwi, okien i innych elementów wyposażenia
 • Naprawa ścian i sufitów
 • Uzupełnienie ubytków i szpachlowanie
 • Dwukrotne malowanie ścian i sufitów
 • Sprzątanie po pracach malarskich

Remont dwóch sal lekcyjnych

Szczegółowy zakres prac:

 • Zabezpieczenie drzwi, okien i innych elementów wyposażenia
 • Naprawa ścian i sufitów
 • Uzupełnienie ubytków i szpachlowanie
 • Dwukrotne malowanie ścian i sufitów
 • Sprzątanie po pracach malarskich

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia wizji lokalnej
 • zapewnienia niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia
 • wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 29 listopada 2018 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 06/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Umowa o wykonanie usługi Umowa o wykonanie usługi
Formularz oferty Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 21.11.2018
Dokument oglądany razy: 939