A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Naprawa dachu szkoły

Znak sprawy 07/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Naprawa dachu szkoły

Termin realizacji zamówienia: 31 grudzień 2017 r. zgodnie z warunkami pogodowymi.

Przedmiot zamówienia:

Naprawy bieżące wynikające z przeglądu budowlanego obiektów.

Zakres prac:

  • Konserwacja i renowacja pokrycia papowego dachu –łącznik z salą gimnastyczną Technologia ICOPAL
  • Konserwacja i renowacja pokrycia papowego dachu „Stara” część szkoły 681m2 wykorzystując technologię ICOPAL
  • Malowanie pasa nadrynnowego „Stara część szkoły”
  • Naprawa uszkodzonej attyki, łat, mocowań, połączeń łat
  • Oczyszczenie rynien
  • Naprawa uszkodzonych parapetów
  • Wzmocnienie mocowania gzymsu z blachy i uszczelnienie
  • Remont szachtów okien piwnicznych „Stara szkołą” 9 szt.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  • przeprowadzenia wizji lokalnej,
  • wykonania napraw zgodnie z obowiązującymi standardami

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 06/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 15.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 006