A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Zakup książek

Znak sprawy 06/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Zakup i dostawa książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi

Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2017 r.

Przedmiot zamówienia:

  1. Zamawiający otrzymał dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ramach priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
  2. Wykonawca dostarczy nowe książki zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku trudno dostępności tytułów na rynku wydawniczym zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez wykonawcę pozycji zamiennej, uwzględniającej tematykę proponowaną przez zamawiającego.
  3. Oferowane książki muszą być nowe, wysokiej jakości co umożliwi ich jak najdłuższe użytkowanie.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Załączniki:

Wykaz przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą - Załącznik nr 1 (plik *.xlsx).

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 06/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 20.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 187