A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Dostawa podręczników

Znak sprawy 03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Dostawa podręczników dla klas I – VII

Termin realizacji zamówienia: 25 sierpnia 2017 r.

Przedmiot zamówienia:

Edukacja wczesnoszkolna Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Część 1-5 (WSIP)
Nowi tropiciele. Ćwiczenia (WSIP)
Ćwiczenia z pomysłem. Część 1-4 (WSIP)
J. polski Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4. Podręcznik (WSIP)
Jutro pójdę w świat. Ćwiczenia. Klasa 4,6. (WSIP)
Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Podręcznik (WSIP)
Myśli i słowa. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 (WSIP)
Myśli i słowa. Ćwiczenia Klasa 7. (WSIP)
J. angielski Gold Sparks dla klasy I. Podręczniki (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
Gold Sparks. Ćwiczenia (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
Super Sparks 2. Ćwiczenia (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
Super Sparks 3. Ćwiczenia (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
Steps Plus dla klasy IV. Podręcznik. (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
Steps Plus- wersja podstawowa. Ćwiczenia (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
Steps Forward 2. Ćwiczenia. (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
Steps Forward 3. Podręcznik i ćwiczenia. (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
English Plus Options dla klasy VII. Podręcznik (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
English Plus Options dla klas VII. Ćwiczenia (Oxford University Press Polska Sp. z o.o.)
J. niemiecki Kompass Team 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8. Kompass Team 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8. (Wyd. Szkolne PWN)
Kompass Team 1, Kompass Team 2. Ćwiczenia
Muzyka Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 (WSIP)
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 (WSIP)
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 (WSIP)
Plastyka Plastyka 4. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 ( WSIP)
Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej (Nowa Era)
Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VII szkoły podstawowej (Nowa Era)
Historia Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 (WSIP)
Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 (WSIP)
Historia i społeczeństwo Historia wokół nas. Historia i społeczeństwo. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 (WSIP)
Przyroda Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej (NOWA ERA)
Tajemnice przyrody. Ćwiczenia (Nowa Era)
Przyroda z pomysłem cz. 1 i 2 (Nowa Era)
Przyroda z pomysłem. Część 1. Klasa 6. Podręcznik. Szkoła podstawowa.
Przyroda z pomysłem. Część 2. Klasa 6. Podręcznik. Szkoła podstawowa (Nowa Era)
Przyroda z pomysłem cz.1 i 2. Ćwiczenia klasa 6. (Nowa Era)
Biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej (Nowa Era)
Puls Życia. Ćwiczenia klasa 7. (Nowa Era)
Geografia Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 (WSIP)
Matematyka Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 (WSIP)
Matematyka. Ćwiczenia (WSIP)
Matematyka z kluczem cz.1 i 2. Ćwiczenia klasa 5 (Nowa Era)
Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. (Nowa Era)
Matematyka z kluczem cz.1 i 2. Ćwiczenia klasa 6 (Nowa Era)
Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 (WSIP)
Matematyka. Ćwiczenia. Klasa 7 (WSIP)
Chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej (Nowa Era)
Fizyka Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej (Nowa Era)
Technika Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej (Nowa Era)
Zajęcia techniczne Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej (Nowa Era)
Informatyka Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 (WSIP)
Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 (WSIP)
Zajęcia komputerowe Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 6 (WSIP)
Edukacja wczesnoszkolna Ćwiczenia z pomysłem. Część 1-4 , klasa I (WSIP)
Ćwiczenia z pomysłem. Część 1-4 , klasa II (WSIP)

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe. Ilość Szkoła określi w momencie składania zamówienia. Szacowana ilość zestawów wynosi:

  • Klasy I – po 65 szt.
  • Klasy II – po 35 szt.
  • Klasy III – po 127 szt.
  • Klasy IV – po 103 szt.
  • Klasy V – po 71 szt.
  • Klasy VI – 67 szt.
  • Klasy VII – 68 szt.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 04.08.2017
Dokument oglądany razy: 1 117