A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Budowa parkingu

Znak sprawy 12/2016

LISTA OFERT
na zapytanie

Budowa parkingu na samochody osobowe

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE:

 1. BudoRem Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą
 2. WOBUD, Kostrzyn nad Odrą
 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Pańczyk, Kostrzyn nad Odrą

INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

Budowa parkingu na samochody osobowe

Informuje się, że w wyniku przeprowadzenia , zgodnej z regulaminem, procedury oceny ofert wybrana została firma:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Pańczyk, Kostrzyn nad Odrą

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Została wybrana oferta spełniająca kryteria wyboru.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Budowa parkingu na samochody osobowe.

Termin realizacji zamówienia: 28 grudnia 2016 r.

Przedmiot zamówienia:

Budowa parkingu na samochody osobowe na placu obok budynków szkolnych.

Zakres prac:

 • Korytowanie powierzchni parkingu, wybranie ziemi
 • Wypełnienie tłuczniem drenaż 10 cm
 • Piasek 5 cm z cementem
 • Piasek 5 cm warstwa wyrównująca
 • Ułożenie krawężników po obrzeżu parkingu
 • Ułożenie płyty ażurowej
 • Uzupełnienie żwirem otworów w płytach ażurowych

Materiał:

 • Płyty ażurowe gr. 8 cm
 • Obrzeże 6 cm
 • Tłuczeń 10 cm
 • Piasek z cementem 5 cm
 • Piasek 5 cm przed ułożeniem
 • Żwir do wypełnienia płyt ażurowych naturalny

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia wizji lokalnej,
 • wykonania parkingu zgodnie z obowiązującymi standardami.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 06.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 821