A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Drzwi aluminiowe

Znak sprawy 08/2016

LISTA OFERT
na zapytanie

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do szkoły

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE:

  1. PHU IKAA, Kostrzyn nad Odrą,
  2. Oktech, Gorzów Wlkp.

INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do szkoły

Informuje się, że w wyniku przeprowadzenia , zgodnej z regulaminem, procedury oceny ofert wybrana została firma:

PHU IKAA, Kostrzyn nad Odrą

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Została wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do szkoły

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2016 r.

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż witryny wejściowej z drzwiami . Wypełnienie: panel w części dolnej, szkło obustronnie bezpieczne. Pochwyt, samozamykacz, 2 zamki. B- 1870, H- 3100.

Uwaga! Przed złożeniem oferty, wymagana jest wizja lokalna w celu wykonania indywidualnego pomiaru.

Forma składania ofert: elektronicznie, list.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik.gospodarczy@sp2.kostrzyn.pl w terminie do dnia: 05 października 2016 r. do godz. 12:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik.gospodarczy@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 26.09.2016
Dokument oglądany razy: 2 088