A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

POŁOŻENIE PŁYTY WARSTWOWEJ NA ZADASZENIACH

Znak sprawy 06/2016

LISTA OFERT
na zapytanie

POŁOŻENIE PŁYTY WARSTWOWEJ NA ZADASZENIACH Z POLIWĘGLANU

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE:

  1. BudoRem Sp. z o.o. , Kostrzyn nad Odrą
  2. Zakład Remontowo- Budowlany Jerzy Hadrysiak, Kostrzyn nad Odrą
  3. Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe Pańczyk, Kostrzyn

INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE:

POŁOŻENIE PŁYTY WARSTWOWEJ NA ZADASZENIACH Z POLIWĘGLANU

Informuje się, że w wyniku przeprowadzenia , zgodnej z regulaminem, procedury oceny ofert wybrana została firma:

Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe Pańczyk, Kostrzyn

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana została oferta najkorzystniejsza cenowo.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

POŁOŻENIE PŁYTY WARSTWOWEJ NA ZADASZENIACH Z POLIWĘGLANU.

Termin realizacji zamówienia: 30 GRUDNIA 2016 R.

Przedmiot zamówienia:

Montaż płyty warstwowej z poliwęglanu na zadaszeniach o wymiarach:

I pomieszczenie: 2.0 x 9.30 + 2.40 x 9.30,

II pomieszczenie : 2.40 x 6.30 + 1.40 x 6.30,

wraz z obróbką blacharską, i montażem rynny.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 95 752 52 11 w terminie do dnia 15 września 2016 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmienienia ilości zamawianych elementów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 07.09.2016
Dokument oglądany razy: 1 703