A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 17.11.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zamieszczenie informacji o wybranej ofercie.

Rolety wewn.

Znak sprawy WYPOS/11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

dostawy rolet wewnętrznych do 6 gabinetów lekcyjnych

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.14

Przedmiot zamówienia: rolety materiałowe wewnętrzne do 6 gabinetów lekcyjnych (6x3 = 18 okien trzyskrzydłowych, dwuczęściowych); rolety z kasetami i prowadnicami; z dostawą i montażem.

Uwaga! Przed złożeniem oferty, wymagana jest wizja lokalna w celu wykonania indywidualnego pomiaru okien.

Forma składania ofert: elektronicznie, faks, list.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena, dowóz towaru do szkoły.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik.gospodarczy@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia: 24 listopada 2014r. do godz. 12:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik.gospodarczy@sp2.kostrzyn.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 17.11.2014
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 17.11.2014
Dokument oglądany razy: 1 040