A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 30.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Obieraczka

Znak sprawy WYPOS/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Dostawa obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn

Termin realizacji zamówienia: 01 grudnia 2014 r.

Przedmiot zamówienia: obieraczka o wydajności około 500 kg/h wraz z dostawą i instalacją.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oraz warunki serwisu.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik.gospodarczy@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 07 listopada 2014r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik.gospodarczy@sp2.kostrzyn.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 30.10.2014
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 731