A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Remont gzymsu okalającego dach

Znak sprawy 04/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Remont gzymsu okalającego dach na istniejące obróbkami blachy

Termin realizacji zamówienia: 17 grudzień 2021 r.

Przedmiot zamówienia:

Zakres prac:

  • Przygotowanie powierzchni – poprawienie mocowania blach istniejących
  • Gruntowanie powierzchni
  • Położenie papy wierzchniego krycia – jedna warstwa, na gzymsach okalających budynek pokrycie wykonane na istniejących obróbkach z blachy – płasko szer. 60 cm i 30 cm w pionie.
  • Obmiar: 174 m x 0,90 m, 11 m x 1,10 m
  • Materiał: Grunt i warstwa papy termo-zgrzewalnej, klin z wełny mineralnej.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  • przeprowadzenia wizji lokalnej,
  • wykonania prac zgodnie z obowiązującymi standardami i z zachowaniem bezpieczeństwa.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena, gwarancja.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 130 tysięcy złotych, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 03/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty
Umowa o wykonanie usługi Umowa o wykonanie usługi


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 13.12.2021
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 24.11.2021
Dokument oglądany razy: 281