A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Remont Sali 1 i pomieszczenia gospodarczego

Znak sprawy 03/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Remont Sali 1 i pomieszczenia gospodarczego

Termin realizacji zamówienia: 17 grudzień 2021 r.

Przedmiot zamówienia: Remont Sali 1 i pomieszczenia gospodarczego.

 1. Roboty budowlane:
  • zabezpieczenie drzwi, okien i innych elementów wyposażenia
  • wyniesienie mebli
  • demontaż istniejącej wykładziny z usunięciem warstwy kleju, przygotowaniem podłoża
  • wykonanie izolacji przeciwwodnej na części posadzki – antresola ok. 69 m2
  • skucie płytek ściennych, w ich miejsce wykonać lamperię
  • położenie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych na kleju elastycznym o wym. 60cmx60cm (dwa kolory, cena netto 50-60zł.) o pow. ok.100m2 z wykonaniem dylatacji ok. 30 mb.
  • wykonanie cokołu posadzki – ok. 23,5 mb
  • wykonanie ogrzewania podłogowego posadzki o pow. ok. 16m2 z mat grzejnych o mocy 150W/m2 z wyłącznikiem na ścianie
  • wykonanie obudowy 2 pionów instalacji ogrzewania z płyt g-k na stelażu
  • przemalowanie ścian (dwukrotnie) farbą zmywalną - ok. 105 m2
  • przemalowanie sufitu farbą emulsyjną – ok. 100 m2
  • zabudowanie naświetla na korytarz płytą g-k z pomalowaniem pow. ok. 6,3m2
  • wymiana drzwi do magazynku – ościeżnica stała drewniana z listwami maskującymi
  • wykonanie okładziny z płyt g-k sufitu i skosu antresoli wraz z docieplenie styropianem gr. 6cm i pomalowaniem pow. ok. 37,50m2
  • wymiana szyb szklenia antresoli– ilość 11szt. wym. 81cm x 84 cm, montaż listwy maskującej konstrukcji antresoli przy drzwiach z ociepleniem pianką
  • montaż osłon narożników 2 słupów o wysokości 1,5 m
  • demontaż i montaż nowej umywalki z baterią i syfonem wraz z wykonaniem opaski z płytek ceramicznych
 2. Roboty elektryczne:
  • demontaż lamp sufitowych
  • w części wysokiej montaż lamp sufitowych podwieszonym typu LED (do uzgodnienia ze zleceniodawcą) w ilości i mocy zapewniającej natężenie światła min 300 lux na m2 w każdym punkcie podłogi, barwa 4000-4500K
  • w części antresoli montaż 4 szt. lamp typu LED (do uzgodnienia ze zleceniodawcą) o mocy zapewniającej natężenie światła min 300 lux na m2 w każdym punkcie podłogi, barwa 4000-4500K
  • schowanie istniejącej instalacji natynkowej w bruzdach pod tynkiem
  • demontaż i montaż gniazdek – 6 szt.

Wykonanie wymaganych badań instalacji elektrycznej.

Podane obmiary mają charakter orientacyjny, pomocny dla wykonawcy do sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z rzeczywistym zakresem i stanem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia wizji lokalnej,
 • zapewnienia niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia,
 • wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • zabezpieczenia terenu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
 • wykonanie wymaganych badań instalacji elektrycznej.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena, gwarancja.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 20 października 2021 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 130 tysięcy złotych, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 03/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty
Umowa o wykonanie usługi Umowa o wykonanie usługi


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 13.12.2021
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 12.10.2021
Dokument oglądany razy: 298