A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej

Znak sprawy 02/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i montaż studni wraz z klapą burzową

Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2021 r.

Przedmiot zamówienia:

Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i montaż studni wraz z klapą burzową.

Zakres robót obejmuje:

Prace przygotowawcze w budynku szkoły:

 • Demontaż podłogi (posadzki) w miejscu wymiany przyłącza,
 • Demontaż starego przyłącza,
 • Uporządkowanie terenu.

Prace główne w budynku szkoły:

 • Posadowienie nowego przyłącza w miejscu wymiany,
 • Połączenie pionu z nowym przyłączem,
 • Zabezpieczenie betonem nowego przyłącza, wylanie posadzki i jej stabilizacja w miejscu wymiany,
 • Wykonanie przejścia przyłącza poza budynek.

Prace główne na zewnątrz budynku:

 • Usunięcie nasadzeń w miejscu wymiany przyłącza,
 • Prace koparko – ładowarką,
 • Usunięcie starego przyłącza,
 • Posadowienie nowego przyłącza,
 • Posadowienie nowej studni z kalpą burzową,
 • Połączenie z istniejącą kanalizacją sanitarną odprowadzającą ścieki do ul. Banaszaka,
 • Uporządkowanie i odtworzenie terenu w miejscu wymiany przyłącza i posadowienia studni.

Zastosowane materiały:

 • Studnia z klapą burzową; Rury PCV 200/2000, Przejście PCV/żeliwo.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia wizji lokalnej,
 • zapewnienia niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia,
 • wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • zabezpieczenia terenu prac ogrodzeniem.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 21 września 2021 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 130 tysięcy złotych, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 03/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 12.10.2021
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 13.09.2021
Dokument oglądany razy: 313