A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Dostawa regałów bibliotecznych

Znak sprawy 01/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Dostawa regałów bibliotecznych z systemem regulowania półek

Termin realizacji zamówienia: 24 sierpnia 2020 r.

Przedmiot zamówienia: 63 sztuk regałów o wymiarach: 80x25x200 h z systemem regulowanych półek.

Uwaga! Przed złożeniem oferty, wymagany jest kontakt celem ustalenia wzoru, koloru regałów.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  • przeprowadzenia wizji lokalnej,
  • przedstawienia projektu regału,
  • wniesienia i montażu regałów na 3 piętro,
  • przedstawienia atestów.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena, dowóz towaru do szkoły.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 06/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz oferty


Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 01.12.2020
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 09.07.2020
Dokument oglądany razy: 538