A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Dostawa materiałów i wykonanie posadzki

Znak sprawy 11/2016

LISTA OFERT
na zapytanie

Dostarczenie materiałów i wykonanie posadzki w salach lekcyjnych i wychowania fizycznego

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE:

 1. BIG-REM, Żary
 2. Globefloor, Gorzów Wlkp.

INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

Dostarczenie materiałów i wykonanie posadzki w salach lekcyjnych i wychowania fizycznego

Informuje się, że w wyniku przeprowadzenia , zgodnej z regulaminem, procedury oceny ofert wybrana została firma:

Globefloor, Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Została wybrana oferta spełniająca kryteria wyboru.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Dostarczenie materiałów i wykonanie posadzki w salach lekcyjnych i wychowania fizycznego.

Termin realizacji zamówienia: 28 grudnia 2016 r.

Przedmiot zamówienia:

Zadania wchodzące w skład położenia podłogi na płycie OSB:

 • Oczyszczenie posadzki maszynowo z zanieczyszczeń drobnych
 • Dostarczenie masy szpachlowej styków płyt oraz szpachlowanie masy
 • Szlifowanie masy szpachlowej
 • Dostarczenie kleju
 • Dostarczenie wykładziny TARKETT oraz montaż wykładziny na powierzchni płaskiej
 • Dostarczenie sznura oraz spawanie wykładziny
 • Montaż listew przypodłogowych

Zadania wchodzące w skład położenia podłogi PCV W POMIESZCZENIU NA KLEPKACH:

 • Oczyszczenie posadzki maszynowo z zanieczyszczeń drobnych
 • Dostarczenie gruntu do podłozy drewnianych oraz gruntowanie podłoża
 • Dostarczenie masy szpachlowej elastycznej oraz wylanie masy do 4 mm
 • Szlifowanie masy szpachlowej
 • Dostarczenie kleju
 • Dostarczenie wykładziny TARKETT oraz montaż wykładziny na powierzchni płaskiej oraz cokolika 10 cm
 • Dostarczenie sznura oraz spawanie wykładziny

Zadania wchodzące w skład położenia podłogi PCV W POMIESZCZENIU - ZERWANIE KLEPEK:

 • Zerwanie klepek
 • Frezowanie subitu z podłoża betonowego
 • Oczyszczenie posadzki maszynowo z zanieczyszczeń drobnych
 • Dostarczenie gruntu do podłoży niechłonnych oraz gruntowanie podłoża
 • Dostarczenie masy szpachlowej oraz wylanie masy do 4 mm
 • Dostarczenie gruntu do podłoży chłonnych oraz gruntowanie podłoża
 • Dostarczenie masy szpachlowej oraz wylanie masy do 4 mm – 2 warstwa
 • Szlifowanie masy szpachlowej
 • Dostarczenie kleju
 • Dostarczenie wykładziny TARKETT oraz montaż wykładziny na powierzchni płaskiej oraz cokolika 10 cm
 • Dostarczenie sznura oraz spawanie wykładziny

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia wizji lokalnej,
 • wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • uzgodnienia z zamawiającym kolorów elementów.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 05.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 589