A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Ubezpieczenie mienia szkoły

Znak sprawy 08/2016

Lista ofert
na zapytanie

ubezpieczenia mienia Szkoły stanowiącego jej własność i będącego w jej posiadaniu

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE:

  1. Agencja Allianz Gorzów Wlkp. S.c.

INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

ubezpieczenia mienia Szkoły stanowiącego jej własność i będącego w jej posiadaniu

Informuje się, że w wyniku przeprowadzenia , zgodnej z regulaminem, procedury oceny ofert wybrana została firma:

Agencja Allianz Gorzów Wlkp. S.c.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana została oferta z najkorzystniejszymi warunkami polisy.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

ubezpieczenia mienia Szkoły stanowiącego jej własność i będącego w jej posiadaniu

Termin realizacji zamówienia: Termin ochrony ubezpieczenia obejmuje okres 1 roku tj. od 16.12.2016 r. do 15.12.2017 r.

Przedmiot zamówienia: Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • Ubezpieczenie budynków, budowli od ognia i innych zdarzeń losowych do wartości odtworzeniowej;
  • Ubezpieczenia pozostałych środków trwałych, księgozbioru, wyposażenia i pomocy dydaktycznych od ognia i innych zdarzeń losowych do wartości rzeczywistej;
  • Ubezpieczenia środków trwałych, wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego użytkowanego dłużej niż 5 lat, od kradzieży z włamaniem i rabunku do wartości rzeczywistej;
  • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, którego okres użytkowania nie przekracza 5 lat od wszystkich ryzyk do wartości odtworzeniowej;
  • Ubezpieczenia mienia szkoły od dewastacji i graffiti;
  • Ubezpieczenia szyb i innych szklanych przedmiotów od stłuczenia;
  • Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wartość mienia brutto podana jest w załączniku nr 1.

Istotne warunki zamówienia:

Szkoła Podstawowa znajduje się na działce o powierzchni 17475 m2. W jej skład wchodzą: budynek szkolny o łącznej powierzchnie 4607 m2, boisko szkolne, ogrodzenie terenu, plac apelowy, rowerowy, tor przeszkód, boisko Orlik, plac zabaw, ogrodzenie bieżni i skoczni oraz bieżnia tartanowa o czterech torach. Szkoła jest budynkiem murowanym: jedna część szkoły posiada cztery kondygnacje naziemne oraz jedna podziemna, w którym znajdują się pomieszczenia socjalne, archiwa i szatnie, druga nowsza składa się z trzech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej.

Obiekt posiada monitoring składający się z 20 kamer wewnętrznych i 11 zewnętrznych działający 24h/dobę. Ponadto obiekt zabezpieczony systemem alarmowym, który jest monitorowany przez firmę ochroniarską 24h/dobę.

Załączniki:

  1. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem ubezpieczenia oraz wartość wyposażenia i pomocy szkolnych.
  2. Szkodowość.

Forma składania ofert: pocztą tradycyjną lub emailem.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 60% oraz warunki polisy 40%.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 05 grudnia 2016 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty
30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku
.

Formularz oferty Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 22.11.2016
Dokument oglądany razy: 1 567