A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Młynek koloidalny

Znak sprawy 05/2016

LISTA OFERT
na zapytanie

Dostawa młynka koloidalnego wraz z transportem i montażem.

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE:

  1. SYNERGIA GASTRO s.c., Wrocław
  2. LS BSM Group Sp. z o.o. Sp.k. Sipowicz Sp.j., Mieszkowice
  3. DGL SERVICE Marta Gargantini, Koszalin

INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

Dostawa młynka koloidalnego wraz z transportem i montażem.

Informuje się, że w wyniku przeprowadzenia, zgodnej z regulaminem, procedury oceny ofert wybrana została firma:

LS BSM Group Sp. z o.o. Sp.k. Sipowicz Sp.j., Mieszkowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana została oferta najkorzystniejsza cenowo.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:

Dostawa młynka koloidalnego wraz z transportem i montażem.

Termin realizacji zamówienia: 09 września 2016 r.

Przedmiot zamówienia: Specyfikacja techniczna:
Młynek koloidalny wraz z włącznikiem pneumatycznym, syfonem i stołem ze zlewem stalowym.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena, warunki serwisu i warunki gwarancji.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 95 752 52 11 w terminie do dnia 29 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 19.08.2016
Dokument oglądany razy: 1 933